Dakdekkers Hellende daken wachten op nieuwe cao - Flexmoment
Menu

Hellende Daken

Wachten op een nieuwe cao voor Dakdekkers Hellende Daken

De oude cao, van 1 januari tot en met 31 maart 2022, is officieel beëindigd maar de voorwaarden blijven van kracht tot er een nieuwe cao is overeengekomen. De onderhandelingspartners verwachten dat binnen enkele maanden overeenstemming over een nieuwe cao bereikt zal worden. De onderhandelingen worden gevoerd door de werkgeversverenigingen Gebouwschil Nederland (GNL), Vakfederatie Rietdekkers en de Vereniging van Leidekkers (NVVL), allen namens werkgevers en de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) namens de werknemers.

Werkingssfeer

In de oude cao, die nu nog tijdelijk van kracht is, is de werkingssfeer in grote lijnen als volgt beschreven: De cao geldt voor hellende dakdekbedrijven, rietdakbedrijven en leidekbedrijven en voor werknemers met een uitvoerende functie en met een ondersteunende functie, die krachtens de arbeidsovereenkomst arbeid verrichten.
Tot de drie eerder genoemde dakdekbedrijven worden gerekend ondernemingen die het dakdekken van hellende daken als hoofdactiviteit verrichten. Daarvoor moet minstens 50% van de omzet worden gehaald uit dakdekken van hellende daken. Het dakdekken van hellende daken omvat ook alle werkzaamheden die verband houden met het geven van advies op dit vakgebied en waar grote specialistische kennis van dak techniek is vereist. Lidmaatschap van één van de werkgeversverenigingen is een voorwaarde om van de cao gebruik te kunnen maken.

Sociaal Fonds Hellende daken

Door cao-partijen in de hellende daken sector is het Sociaal Fonds voor Hellende Daken opgericht. Dit fonds heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van activiteiten, die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak. Arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en participatie zijn onderwerpen die veel aandacht krijgen. De werkgevers die onder de eerder genoemde werkingssfeer vallen, zijn aan de stichting een verplichte bijage verschuldigd.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken

De cao partijen hebben deze stichting opgericht met het doel het geheel of gedeeltelijk financieren van scholingsactiviteiten, het stimuleren van opleiding van jongeren en bijscholing. Ook hier geldt een verplichte bijdrage die wordt vastgesteld als percentage van de loonsom.

Ook bij de nieuwe cao zal weer veel werk bij de salarisadministratie terechtkomen om alle nieuwe afspraken te verwerken

Voor werkgevers kan het zeer interessant zijn om eens af te wegen of het wel efficiënt is om de salarisadministratie in eigen hand te hebben of te houden. Er zijn steeds meer regelingen om allemaal bij te houden om aan de betreffende voorwaarden te voldoen. Door de hiermee verband houdende werkzaamheden uit te besteden valt er veel zorg weg en wordt tijd gewonnen voor de corebusiness.

Branche SectorHellende Daken CaoU bent hierPensioenHellende Daken Zoekt u wat anders? Start Wizard

Pensioenfonds

Behorend bij: Hellende Daken

Wilt u meer weten over dit onderwerp?


Verstuur uw contactgegevens aan ons, dan nemen wij snel vrijblijvend contact met u op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Vraag/opmerking: *

* Verplichte velden
Branche SectorHellende Daken CaoU bent hierPensioenHellende Daken Zoekt u wat anders? Start Wizard
Salarisadministratie op basis van uw cao verzorgen? We leiden u naar de eenvoudigste oplossing. Te Ingewikkeld? Laten we onze agenda’s op elkaar afstemmen voor een verhelderend adviesgesprek. Verrassend maar niet verplichtend. 085 - 8640124
Copyright Flexmoment  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-19:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten