Informatie over cao verblijfsrecreatie - Flexmoment
Menu
Kwaliteit in salarisadministratie
20 plus jaar ervaring binnen MKB
Vaste scherpe tarieven zonder verrassingen
Salarisadministratie uitbesteden? Bereken uw voordeel

Rcereatie / Verblijfsrecreatie

Cao Recreatie (verblijfsrecreatie) is verlengd

De cao Recreatie had een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2020. Deze is nu ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2021. Wel hebben partijen in januari 2021 besloten om een jaaruren systematiek toe te voegen. De cao is tot stand gekomen uit onderhandelingen tussen HISWA-RECRON namens de werkgevers en FNV Horecabond en CNV Vakmensen namens de werknemers. Er is een AVV (Alegemeen Verbindend Verklaring) van de bepalingen van deze cao.

Werkingssfeer

De bepalingen van de cao zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst die is gesloten tussen de werkgever in de verblijfsrecreatie en de werknemer. Voor zover een werkgever een bedrijf exploiteert dat niet in hoofdzaak activiteiten verricht die tot verblijfsrecreatie behoren, is de cao alleen van toepassing op de werknemers die activiteiten verrichten op het terrein van de verblijfsrecreatie, tenzij deze werknemers al onder de werkingssfeer van een andere cao vallen. Een bedrijf wordt geacht in hoofdzaak activiteiten in de verblijfsrecreatie te verrichten, als de omzet uit verblijfsrecreatie meer dan 50% van de totale omzet uitmaakt.

Uitzondering hogere functies en stagiair

De cao bepalingen zijn niet van toepassing op de werknemer die is ingedeeld in een functie boven functieniveau 9 en op de stagiair. Toepassing naar evenredigheid geldt voor een werknemer met een dienstverband van minder dan de normale arbeidstijd. In dergelijke gevallen worden de in de cao opgenomen arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid toegepast.

Cao voorwaarden zijn niet statisch. Dat wil zeggen dat er tussentijdse wijzigingen kunnen voorkomen en zeker bij het verlengen of vernieuwen. Behalve alle andere regelgeving is het de salarisadministratie die alles tijdig moet aanpassen. Dat geeft extra druk en die is te voorkomen door de salarisadministratie veilig uit te besteden.

Branche SectorVerblijfsrecreatie CaoU bent hierPensioenVerblijfsrecreatie Zoekt u wat anders? Start Wizard
Tijd en geld besparende tip! Wilt u als werkgever niet meer belast worden met de administratieve uitvoering van uw cao en de pensioenverzekering? Kijkt u dan eens hoe eenvoudig en voordelig het is om uw salarisadministratie uit te besteden. Dat bespaart u zorgen en levert u extra tijd op. Voor informatie en condities klik hier. Wilt u als werkgever niet meer belast worden met de administratieve uitvoering van uw cao en de pensioenverzekering?

Wilt u meer weten over dit onderwerp?


Verstuur uw contactgegevens aan ons, dan nemen wij snel vrijblijvend contact met u op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Vraag/opmerking: *

* Verplichte velden
Branche SectorVerblijfsrecreatie CaoU bent hierPensioenVerblijfsrecreatie Zoekt u wat anders? Start Wizard
Salarisadministratie op basis van uw cao verzorgen? We leiden u naar de eenvoudigste oplossing. Te Ingewikkeld? Laten we onze agenda’s op elkaar afstemmen voor een verhelderend adviesgesprek. Verrassend maar niet verplichtend. 085 - 8640124
Copyright Flexmoment 2019 - 2021  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden Salarisadministratie
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-22:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten