Salarisadministratie 2020. Wat betekent dat voor u als werkgever? - Kennisbank - Flexmoment
Menu

Salarisadministratie 2020. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Salarisadministratie 2020. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Vanaf januari 2020 gaat er nogal wat veranderen door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), zowel voor de werkgever als de werknemer. Het ontslaan van de werknemer zal makkelijker worden, vaste contracten worden minder vast en flexibele contracten worden minder flexibel. De administratieve uitvoering komt uiteraard voor rekening van de werkgever.

Ingang van de WAB en veranderingen voor werkgevers en werknemers

Per 1 januari 2020 zal er de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans ingaan; ook wel WAB genoemd. Voor u als werkgever is het belangrijk om te weten wat deze wet zoal teweegbrengt. De WAB is bedacht om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken werknemers een vast contract te geven. Via onderstaande informatie krijgt u hier een duidelijk beeld van de gevolgen en met name voor uw salarisadministratie.

Wijziging van de WW-premie

Het aantrekkelijker maken van vaste contracten wordt onder andere verkregen door het wijzigen van de WW-premie. Er moet vanaf 1 januari een hoge WW-premie afgedragen worden voor werknemers met een flexibel contract c.q. dienstverbanden anders dan voor onbepaalde tijd. Daarentegen geldt een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. De sectorpremie komt daarmee per 1 januari 2020 te vervallen. Op dit moment is het verschil tussen de beide premies 5 procent.

Er zijn twee situaties waarin de lage WW-premie herzien kan worden naar een hoge WW-premie en wel met terugwerkende kracht. Deze twee situaties zijn:

  • Als de arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na begin van de dienstbetrekking eindigt;
  • Als er 30% meer uren in een jaar verloond zijn dan in de arbeidsovereenkomst is vastgesteld.

Arbeidsovereenkomst en Ontslagrecht

Een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan door de werkgever opgezegd worden als daar een redelijke grond voor is. Onder redelijke grond worden bedrijfseconomische omstandigheden verstaan, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Vanaf 1 januari 2020 kan een combinatie van omstandigheden uit de ontslaggronden echter ook een redelijke grond vormen voor het van het ontslag van de medewerker. Dit wordt de cumulatiegrond genoemd. Stapeling van redenen dus.

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk voor werkgevers om compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die vanaf 1 juli 2015 is betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De aanvraag moet worden ingediend binnen 6 maanden na de betaling van de transitievergoeding aan de werknemer. Indien de transitievergoeding vóór 1 april 2020 is betaald, dient de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 te zijn ingediend. Daarna bepaalt het UWV binnen 6 maanden of de werkgever de compensatie daadwerkelijk krijgt.

Opzegtermijn oproepkrachten

Oproepkrachten moeten vanaf 1 januari 2020 minstens vier dagen van tevoren door hun werkgever opgeroepen en afgezegd worden. Daarnaast moet de werkgever de oproepkracht na 1 jaar een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Verder mogen de oproepkrachten vanaf 2020 hun dienstverband opzeggen met een opzegtermijn van vier dagen. De huidige opzegtermijn voor werknemers ligt op een maand.

Loonstrook aanpassen

Ook de loonstrook moet aangepast worden. Vanaf 2020 moet uit de arbeidsovereenkomst blijken of er sprake is van een lage of een hoge WW-premie (zie ook “Wijziging van de WW-premie”) Op de loonstrook moet het betreffende tarief vermeld worden om het nieuwe systeem beter te kunnen handhaven.

Aanpassingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV

Het lage-inkomensvoordeel wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren en het uurloon. Er is nu onderscheid in de LIV vergoeding tussen werknemers met een uurloon tussen € 10,05 en € 12,58, dit onderscheid komt te vervallen. Het lage-inkomensvoordeel wordt maximaal € 1.000 (nu: maximaal € 2.000 per kalenderjaar). Ook de bedragen die gelden voor het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) worden lager in 2020.

Bijtelling fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 wordt het interessanter voor werknemers om een fiets van de zaak te rijden. Werknemers die van deze regeling gebruik maken krijgen jaarlijks wel 7% bijtelling. De waarde van de fiets is gelijk aan de consumentenadviesprijs.

Beperking van de ketenregeling

Vanaf 1 januari 2020 is het weer mogelijk 3 contracten in 3 jaar te geven. Lopende contracten die aflopen op of na 1 januari 2020 kunnen verlengd worden voor bepaalde tijd tot een totale looptijd van 3 jaar, mits deze contractverlenging niet een 4e contract betreft. Er is geen overgangsrecht van toepassing wat betekent dat deze nieuwe regel per 1 januari 2020 direct ingaat.

Personeel heeft vanaf die datum dus automatisch recht op een vast contract als:

  • Er 3 jaar lang meer dan 3 tijdelijke contracten geweest zijn bij dezelfde werkgever, of voor hetzelfde soort werk bij verschillende werkgevers;
  • Er maximaal 6 maanden tussen de contracten zit;
  • Het 3e contract afloopt op of na 1 januari 2020;
  • In de cao geen andere voorwaarden hierover staan. De afspraken in de cao gaan voor.

MKB-verzuim-ontzorg verzekering

Op 1 januari 2020 komt er een nieuwe verzekering. Dit is de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering helpt kleine werkgevers bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Het dekt het financiële risico en heeft een transparant dienstverleningspakket voor twee jaar.

Verruiming werkkostenregeling

De regeling waarmee werkgevers bijvoorbeeld een bedrijfsuitje of een kerstpakket mee kunnen geven, genaamd de werkkostenregeling, wordt verruimd. Dit wordt zo geïmplementeerd dat vooral de kleinere werkgevers hier het meeste profijt van zullen hebben. In 2019 zijn werkgevers geoorloofd tot 1,2% van het totale fiscale loon onbelast te vergoeden of te verstrekken. Dit betreft dus 1,2% van de loonsom van alle medewerkers tezamen.

Dit percentage zal worden verhoogd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Over het meerdere van € 400.00 blijft het originele percentage van 1,2% staan. Met name kleine bedrijven of bedrijven in het midden klassement zullen van deze nieuwe regeling veel voordeel ervaren.

Betaald partnerverlof van 6 weken

Vanaf 1 juli 2020 gaat het verlof voor partners na de komst van een baby naar maximaal zes weken. Eén week wordt al betaald door de werkgever, maar daarnaast kan de partner tot maximaal 5 extra weken aanvullend geboorteverlof opnemen.  De werknemer ontvangt in deze extra weken een uitkering van het UWV van 70% van het loon.

AOW-leeftijd en pensioen

De AOW-leeftijd zal de komende jaren minder snel omhoog gaan. De AOW-leeftijd lag eerst op 66 jaar en 8 maanden. Dit is veranderd naar 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 vindt een stapsgewijze verhoging plaats van de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2024.

UW SALARISADMINISTRATIE ONDER DRUK

Wellicht heeft u deze veranderingen niet aan zien komen of had u niet verwacht dat “salarisadministratie 2020” zo’n impact zou hebben. Behalve dat u de nieuwe regels in uw salarisadministratie moet implementeren dient u ook uw personeel op de hoogte te brengen. De praktijk leert dat vooral werkgevers in het MKB de salarisadministratie als extra last ervaren.

Ook de administratiekantoren zullen hier direct of indirect mee te maken krijgen. Daardoor is de overweging: “Doe de salarisadministratie de deur uit” extra actueel geworden. Klik gerust op onderstaande link om daar alles over te lezen en zelf de kosten eenvoudig uit te kunnen rekenen.

Cao

Behorend bij: Salarisadministratie 2020. Wat betekent dat voor u als werkgever?

Pensioenfonds

Behorend bij: Salarisadministratie 2020. Wat betekent dat voor u als werkgever?


Wilt u meer weten over dit onderwerp?


Verstuur uw contactgegevens aan ons, dan nemen wij snel vrijblijvend contact met u op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Vraag/opmerking: *

* Verplichte velden
Staat uw artikel er niet tussen? Neem dan contact met ons op Contact opnemen
Copyright Flexmoment  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-13:00
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten