Bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel, ook voor de vishandel - Flexmoment
Menu

Visdetailhandel

Pensioenfonds detailhandel voor de vishandel

Werknemers in de visdetailhandel zijn wat het pensioen betreft ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Zij nemen vanaf de leeftijd van 20 jaar automatisch deel aan deze verplichte pensioenregeling. Vanaf dat moment wordt ook de premie in rekening gebracht. Naast de verplichte regeling kent het pensioenfonds een aantal niet-verplichte regelingen voor werkgevers en werknemers.

Andere pensioenuitvoerder

Het Pensioenfonds Detailhandel is per 1 januari 2021 overgestapt naar de uitvoerder Capgemini. De reden is de mogelijkheid om het administratieve proces rondom het pensioen zo makkelijk én zo persoonlijk te maken. Op het nieuwe portaal zijn nu alle pensioenzaken eenvoudig zelf te regelen en is dus ook de status van de verwerking van UPA-berichten “realtime” te zien.

Wijziging in 2021 die ook betrekking heeft op werk bij de salarisadministratie

Vanaf 1 januari 2021 zijn de pensioenpremies voor de verplichte regeling verhoogd en dat geldt ook voor de werkgevers. Gelijktijdig is de pensioenopbouw voor werknemers verlaagd.
De stijging bleek onvermijdelijk. Op de eerste plaats door de aanhoudende lage rente en de verwachte lagere opbrengsten uit beleggingen. Om de premiestijging enigszins te beperken heeft het fonds ervoor gekozen om de pensioenopbouw te verlagen. Deze aanpak zal blijven bestaan tot er een nieuw pensioenstelsel komt of met een maximum van 5 jaar.

Pensioenfonds Detailhandel

Op 1 juli 2020 kwam een pensioenakkoord tot stand voor de detailhandel. Zoals bekend omvat de detailhandel een groot aantal ondernemingen en evenredig veel deelnemers. Het pensioenakkoord kan niet gerangschikt worden onder de standaard pensioenregelingen. Er is namelijk een keuze mogelijk uit twee pensioencontracten. Maar eerst de algemeen geldende kernpunten:

 • Besloten is de AOW-leeftijd minder snel omhoog te laten gaan.
 • De AOW-leeftijd wordt tot 2022 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. In 2024 loopt deze op tot 67 jaar.
 • De doorsneesystematiek is afgeschaft.
 • Er wordt een keuze uit twee verschillende pensioencontracten geboden.
 • De nieuwe wetgeving zal op 1 januari 2022 gereed zijn wat moet leiden naar een nieuw pensioencontract op uiterlijk 1 januari 2026.

De sociale partners kunnen kiezen uit twee nieuw pensioencontracten. De keuze wordt door de salarisadministratie vastgelegd.

Pensioencontract 1 is de basis en pensioencontract 2 is op vier punten afwijkend.

Pensioencontract 1:

 • Dezelfde pensioenpremie, ongeacht de leeftijd, in een persoonlijk potje.
 • Het totaal belegd vermogen geldt voor iedereen gezamenlijk in voor- en tegenspoed.
 • De verdeling van het rendement over alle leeftijden wordt vooraf vastgesteld, maar voor mensen die ouder zijn geldt een lager beleggingsrisico.
 • Er is een solidariteitsreserve, als compensatie te gebruiken in slechte beleggingsjaren.
 • Vanaf de ingang van het pensioen wordt het persoonlijk potje gebruikt voor de jaarlijkse pensioenuitkering. De rendementen worden over toekomstige jaren uitgesmeerd.
 • Er is geen noodzaak meer om buffers in te houden.
 • Het contract omvat ook een nabestaandenpensioen en een dekking bij arbeidsongeschiktheid.
 • In geval van al opgebouwde pensioenen worden deze in principe in een persoonlijk potje omgezet.

Pensioencontract 2:

Dit is gelijk aan pensioencontract 1 maar kent 4 afwijkende regelingen:

 • Het pensioenfonds belegt voor iedereen afzonderlijk zijn eigen persoonlijk potje.
 • Men kan eventueel kiezen voor meer of minder risico.
 • Het behaalde rendement komt voort uit de aanwezige beleggingen in het persoonlijke potje.
 • Er is geen solidariteitsreserve.

 De salarisadministratie de deur uit doen?

Als u zich als werkgever teveel belast voelt door administratieve zorgen die de salarisadministratie met zich meebrengt, ligt de oplossing nu voor de hand. Veilig, snel en betrouwbaar uitbesteden. Dit klinkt eenvoudig en dat is het ook. Bijna alles wordt online afgewikkeld en zelf houdt u 24/7 zicht op het gehele systeem.

Branche SectorVishandel CaoVisdetailhandel PensioenfondsU bent hier Zoekt u wat anders? Start Wizard

Wilt u meer weten over dit onderwerp?


Verstuur uw contactgegevens aan ons, dan nemen wij snel vrijblijvend contact met u op.

Uw naam: *
Uw e-mailadres: *
Uw telefoonnr:
Vraag/opmerking: *

* Verplichte velden
Branche SectorVishandel CaoVisdetailhandel PensioenfondsU bent hier Zoekt u wat anders? Start Wizard
Salarisadministratie op basis van uw cao verzorgen? We leiden u naar de eenvoudigste oplossing. Te Ingewikkeld? Laten we onze agenda’s op elkaar afstemmen voor een verhelderend adviesgesprek. Verrassend maar niet verplichtend. 085 - 8640124
Copyright Flexmoment  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-22:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten