Privacy verklaring - Flexmoment

Privacy Verklaring

Actueel nieuws en informatie? Volg ons online!

Over deze privacy verklaring

Flexmoment B.V. ziet het als zijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dat u vertrouwen in ons stelt realiseren wij ons goed en is tevens een extra reden om zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van onze kandidaten, werknemers en uitzendkrachten om te gaan. Dat geldt uiteraard ook voor andere relaties en bezoekers van onze website. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met deze privacy verklaring geven wij weer hoe Flexmoment B.V. met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omgaat. Ons privacybeleid is van toepassing op de diensten van Flexmoment B.V. U dient zich te realiseren dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en/of bronnen.

Wie zijn wij

Flexmoment B.V. houdt zich bezig met payrolling en het uitzenden van personeel. Flexmoment is gevestigd aan Florijnweg 13, 6883 JN te Velp en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66451620. De Functionaris Gegevensbescherming is de heer T. Looijenga. U kunt hem telefonisch bereiken via 085-8640124 en per email op administratie@flexmoment.nl.

Persoonsgegevens

Waarom verzamelen we persoonsgegevens

Flexmoment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u een nieuwsbrief te kunnen sturen
 • om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen
 • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld:
 • het opstellen van een arbeidsovereenkomst en opdrachtbevestiging
 • het registreren van uren en deze verwerken in de salarisadministratie
 • het uitbetalen van salaris
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om te voldoen aan kwaliteit d.m.v. het SNA keurmerk
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

Van wie verzamelen we persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

 • bezoekers van de website
 • sollicitanten en mogelijke kandidaten
 • kandidaten die niet voor Flexmoment hebben gewerkt
 • werknemers die voor Flexmoment werken of hebben gewerkt
 • opdrachtgevers
 • zakelijke relaties

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:

 • u onze website bezoekt
 • u een account aanmaakt op onze website
 • u ons een email stuurt met uw informatie
 • u op een andere wijze contact met ons heeft

En op indirecte wijze:

wanneer wij contact hebben met door u opgegeven referenties
via social media wanneer wij vermoeden dat u interesse zou kunnen hebben in onze dienstverlening
wanneer wij informatie ontvangen tijdens de evaluatie van een (sollicitatie)gesprek

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Flexmoment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bezoekers van de website

 • gebruik van de website
 • tijdstip en bron hoe u op onze website bent gekomen
 • welke pagina´s u heeft bekeken en welke zoektermen u heeft gebruikt
 • wanneer u onze website hebt verlaten
 • Deze gegevens zijn niet identificeerbaar en ten behoeve van het opstellen van webstatistieken

Sollicitanten en kandidaten

 • NAW-en contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer
 • leeftijd, geslacht, geboortedatum en plaats, nationaliteit
 • uw werkervaring, opleidingen en andere informatie vastgelegd in uw CV of social media
 • diploma´s, certificaten, referenties en getuigschriften
 • beschikbaarheid en verlof
 • uw foto
 • Werknemers die voor Flexmoment werken of hebben gewerkt
 • kopie ID bewijs, BSN-nummer, eventuele werkvergunning
 • bankrekeningnummer
 • arbeidsverleden en loonbelastingverklaring
 • gegevens dienstverband, zoals salaris en gewerkte uren

Opdrachtgevers

 • contactgegevens van bedrijf, zoals naam, adres, telefoonnummer, website enz.
 • namen van medewerkers, functie, contactgegevens
 • vacatures en functieomschrijvingen

Zakelijke relaties

 • contactgegevens van bedrijf, zoals naam, adres, telefoonnummer, website enz.
 • namen van medewerkers, functie, contactgegevens

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te makenen in correspondentie of telefonisch aan ons verstrekt.

Met welke derden delen wij uw persoonsgegevens

Flexmoment B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 • opdrachtgevers aan wie wij u voorstellen of waar u via ons aan het werk bent
 • kandidaten die bij u op sollicitatiegesprek komen
 • andere dienstverleners, zoals de aanbieder van salarisadministratiesoftware, CRM systeem en opslag servercapaciteit
 • Belastingdienst en pensioenfonds
 • instanties die ons controleren, bijvoorbeeld in het kader van het SNA keurmerk
 • opleiders, wanneer wij u een cursus of opleiding aanbieden
 • in andere gevallen wanneer wij hiertoe verplicht zijn, zoals bij een gerechtelijk bevel of dwangvonnis.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@flexmoment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flexmoment B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Flexmoment B.V. tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flexmoment B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de wettelijke bewaartermijnen, zoals opgegeven door de Belastingdienst. Wanneer u heeft aangegeven in de toekomst passende aanbiedingen te willen ontvangen, bewaren wij uw contactgegevens om u te kunnen bereiken en de benodigde informatie om te kunnen beoordelen of een aanbieding passend voor u zou kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flexmoment B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@flexmoment.nl. Om erzeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flexmoment B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@flexmoment.nl. Gegevensoverdracht middels email / internet brengt altijd een risico met zich mee. Om dit risico te minimaliseren raden wij u aan om een virusscanner te gebruiken en om de laatste versie van de door u gebruikte programmatuur en besturingssystemen te installeren.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd om diverse uiteenlopende redenen. De laatste versie kunt u downloaden via onze website www.flexmoment.nl. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Heeft u vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, de heer T. Looijenga, via 085-8640124 en administratie@flexmoment.nl.

Investeer in een goed gesprek met ons

Wilt u meer rendement, omdat onze dienstverlening u tijd, minder zorgen en lagere kosten opbrengen? Bel ons of maak een afspraak en bespreek uw mogelijkheden.

Ons kantoor Florijnweg 13-15, 6883 JN Velp
Telefoon 085 86 40 124
WhatsApp 0858640124
Heeft u een snelle vraag? Stuur ons een appje!
Maak een afspraak
Copyright Flexmoment  |  BECONNUMMER:  720665  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Algemene Voorwaarden en Verwerkersovereenkomst
Design & development by: Timeless Design
x
Vraag via WhatsApp
CHAT MET ONS OP HET NUMMER 085 864 0124 Vandaag beschikbaar: 09:00-19:30
Onze excuses, op dit moment is onze Chat offline
Wilt u met ons Chatten? Gebruik bovenstaand nummer in uw WhatsApp om de chat te beginnen.
Flexmoment helpt klanten in heel Nederland
Sluiten